home

 

GELEIJNS UW NOTARIS is een allround notariskantoor in Roosendaal, zowel gericht op de particuliere als op de zakelijke markt en is gespecialiseerd in de advisering van Belgen en Nederbelgen op het gebied van schenkingen. Het kantoor beschikt over een wijdvertakt internationaal notarieel netwerk. Met gerenommeerde kantoren in België, Frankrijk en Spanje werken wij intensief samen.

ACTUEEL

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie behartigt uw belangen als u het zelf niet meer kunt?

Eigenlijk wilt u er natuurlijk niet over nadenken. Maar naarmate u ouder wordt, neemt de kans toe dat u afhankelijk van anderen wordt voor huishoudelijk werk, verzorging of financiële zaken. Daarom is het goed er tijdig over na te denken wie uw belangen behartigt als u het zelf niet meer kunt. Of hiertoe tijdelijk niet in staat bent, bijvoorbeeld vanwege een ziekenhuisopname of ongeval.

Het is belangrijk om zelf de regie in handen te nemen en alles volgens uw wensen en behoeften te laten vastleggen. Zo kunt u een testament of levenstestament maken, of een volmacht geven aan iemand die u vertrouwt.
Bekijk hier onder het filmpje over het opstellen van een volmacht.De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) steunt de campagne DementieEnDan uit september 2013, waarbij de focus ligt op wat iemand nog wél kan. Bekijk hier onder het filmpje "Naar de Notaris".Heeft u na het bekijken van de filmpjes vragen of wilt u meer informatie over het opstellen van een levenstestament en/of volmacht, dan bent u van harte welkom op ons kantoor.


ACTUEEL: Anticipeer tijdig op nieuwe regelgeving om ANBI-status te behouden

ANBI's kunnen vanaf 1 januari 2014 hun ANBI-status kwijtraken als zij niet voldoen aan bepaalde openbaarmakingsverplichtingen, die zijn opgenomen in de fiscale regelgeving. Diverse gegevens moeten openbaar worden gemaakt via de eigen website of via de website van een brancheorganisatie. Het gaat om de volgende gegevens: (i) de naam van de instelling; (ii) RSIN-nummer; (iii) contactgegevens; (iv) doelstelling; (v) hoofdlijnen actueel beleidsplan; (vi) bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid; (vii) actueel activiteitenverslag; en (viii) kort gezegd, het jaarverslag of een samenvatting daarvan. De ANBI-status wordt geweigerd of ingetrokken indien een instelling in gebreke blijft de vereiste informatie op internet te plaatsen. Het is dus van belang om de website van ANBI's daarop in te richten en de gevraagde informatie over het laatste volledige boekjaar openbaar te maken.

Een ander punt van aandacht - waarvan niet alle ANBI's op de hoogte blijken te zijn - is dat bij een eerstvolgende statutenwijziging na 22 juni 2012 de bepaling over de bestemming van het liquidatiesaldo - op straffe van verlies van de ANBI-status - zodanig moet worden aangepast dat het liquidatiesaldo wordt bestemd ten behoeve van een ANBI of een soortgelijke buitenlandse instelling.

ACTUEEL: FLEX BV
Op 1 oktober 2012 is het bv-recht ingrijpend gewijzigd. Voor u als aandeelhouder van een bv heeft dat ook gevolgen. Het verdient aanbeveling om specifieke bepalingen in de statuten onder de loep te nemen en eventueel aan te passen. Voor meer informatie kijk op deze website onder "diensten" bij "ondernemingsrecht".

KWALITEITSAUDIT
De conclusie van de auditor van de zeer recente door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie op ons kantoor uitgevoerde toetsing van 4 oktober 2012 in het kader van de Verordening op de kwaliteit luidt: "Uit de stukken die ik heb ingezien en uit de gesprekken die ik met verschillende medewerkers heb gevoerd concludeer ik dat de opdrachtcyclus professioneel wordt afgewerkt, waarbij aan de wettelijke voorschriften een adequate invulling wordt gegeven. Op het kantoor is aandacht voor kwaliteit- en integriteitgerelateerde vraagstukken. Ook de verplichtingen die voortvloeien uit de Wwft zijn nageleefd. De bevindingen betreffen het kantoor en de daaraan verbonden (kandidaat-)notarissen."

ERKEND LEERBEDRIJF
Geleijns Uw Notaris is een erkend leerbedrijf van Ecabo.