home diensten

 

Familierecht
Het kantoor stelt vanzelfsprekend testamenten, samenlevingscontracten en huwelijkse voorwaarden op. Een op uw persoonlijke situatie toegesneden testament is niet altijd voldoende om te bewerkstelligen dat uw vermogen op een fiscaal gunstige wijze overgaat naar uw erfgenamen. Zo kan in voorkomende gevallen met u bijvoorbeeld worden nagegaan of het wenselijk is om in het kader van de overheveling van vermogen naar de volgende generatie(s) schenkingen te doen, huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden te maken of aan te passen of om een samenlevingscontract op te stellen.