home diensten

 

Onroerend goedrecht
Het kantoor verzorgt onder meer: leveringen van onroerend goed, hypotheken, splitsing in appartementsrechten, uitgifte in erfpacht etc.
Wij beschikken over een aanzienlijke expertise voor wat betreft commercieel onroerend goed. Wij adviseren daarbij over aspecten van overdrachts- en omzetbelasting en eventuele samenloop daarvan, alsmede over de (indirecte) verwerving van onroerend goed door verkrijging van aandelen in rechtspersonen.
Het kantoor heeft een omvangrijke (woning)nieuwbouwpraktijk.