home  disclaimer

 

Disclaimer

Deze site is een product van Geleijns Uw Notaris. Typefouten en fouten als gevolg van technische onvolkomenheden op de site alsmede wijzigingen in de voorwaarden zijn voorbehouden; Geleijns Uw Notaris aanvaardt hiervoor derhalve geen aansprakelijkheid.
Schade onstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van Geleijns Uw Notaris komen.

Geleijns Uw Notaris heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit en/of naar deze website zijn niet door Geleijns Uw Notaris gecontroleerd of goedgekeurd. Geleijns Uw Notaris aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

Niets uit deze site mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, microfilm of welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Geleijns Uw Notaris.
Geleijns Uw Notaris spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties.
De door Geleijns Uw Notaris verzamelde gegevens worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Geleijns Uw Notaris 2007. Alle rechten voorbehouden.